Trogna läsare känner säkert till företaget Vox Populi och deras lansering av den nya toppdomänen .sucks. Tanken var att erbjuda en plattform där man fritt kunde diskutera olika företag, givetvis från ett helt objektivt perspektiv. Affärsmodellen byggde på att varumärkesinnehavarna själva kunde köpa loss domänen till ett skyhögt pris, alternativt riskera att någon annan registrerade domänen och nyttjade den som ett sätt att smutskasta företaget. Vi behöver knappast nämna att detta orsakade en del rabalder kring Vox Populi. Även ICANN fick en släng av sleven då det faktiskt var de som godkänt ansökan om att driva toppdomänen.

Trots all publicitet har filurerna bakom .sucks haft lite svårt att få några större volymer domännamnsregistreringar. Enligt de senaste siffrorna från ntldstats.com ligger de runt 7500 registrerade domäner, varav tre fjärdedelar verkar vara parkerade. För att råda bot på detta problem kommer de nu under en begränsad period erbjuda registreringar för $ 1,99 ($19.99 för premium-domäner), vilket motsvarar en rabatt på hela 99 %! Noterbart är dock att detta bara gäller första året. Vid en eventuell förnyelse kommer man förmodligen få betala det betydligt högre ordinarie priset. Vi misstänker dock att detta snarare kommer uppmuntra cybersquatters än varumärkesinnehavarna själva. Vårt generella råd kring de nya toppdomänerna är att primärt fokusera på de domännamn som innebär en nytta för innehavaren snarare än att bara beakta skyddsaspekten.

Nyheten sniffade vi upp hos Domain Name Wire.