Från och med april blir alla statliga myndigheter tvungna att upplysa om alla dataintrång, enligt en ny lag. Syftet är att ge arbetet med samhällets informationssäkerhet ett bättre stöd enligt generaldirektören på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Helena Lindberg. I nuläget uppger hon att de inte har någon bra helhetsbild över it-incidenterna, något som alltså rapporteringskravet förhoppningsvis kommer att råda bot på.

Diskussioner om omfattningen av rapporteringsskyldigheten har varit på tapeten tidigare, och ursprungligen var tanken att även företag skulle omfattas av kravet, någon som alltså i slutändan plockades bort. Dock är det inte otänkbart att även företag kommer att inkluderas i lagtexten framöver varför det finns stora skäl att se över sitt eget säkerhetsarbete. Ett intrång i sig orsakar ofta mycket stora direkta skador, och att det dessutom snabbt blir publikt innebär en uppenbar risk för kraftig negativ varumärkespåverkan.

Som IT-ansvarig måste du således förse dig med både hängslen och livrem för att minimera risken för intrång. Förslagsvis genom att kryptera både DNS-trafiken och kommunikationen på hemsidan. ABE Partners kan erbjuda många olika lösningar inom kryptering, som passar alla plånböcker och behov. Ta därför ett aktivt beslut om att se över era säkerhetslösningar så snart som möjligt för att undvika obehagliga överraskningar i framtiden.