Skulle du gå in i en butik, om de hade en stor skylt som det stod ”Inte säker!” på utanför ingången? Och när du skulle betala kommer det fram en ordningsvakt som återigen påpekade att du befinner dig på ett ställe som inte är säkert? Om det var din butik som drabbades av detta, skulle du då vara intresserad av att känna till tilltaget innan skyltmakarna och ordningsvakterna kom på plats och göra något åt saken? Nu har vi inte gjort någon storskalig marknadsundersökning för att med säkerhet kunna utreda detta, men vi vågar ändå dryfta oss till att du nog skulle vara det. Om du struntar fullkomligt i det, går det bra att sluta läsa nu.

Fortfarande kvar? Visste väl det!

Då är du intresserad av att veta att mest använda webbläsare, Chrome, snart kommer att varna för alla sidor som saknar kryptering i form av ett SSL-certifikat. Detta gäller alltså oavsett om det finns inloggningar eller andra fält för besökaren att fylla i. Det är inte helt orimligt att anta att andra webbläsare kommer att haka på. Det finns nog väldigt få marknadschefer och kommunikatörer som skulle uppskatta att deras sida visas som ”Inte säker” av den ledande webbläsaren. Av er som fortfarande läser uppskattar vi den andelen till ungefär noll. Nedan kan du själv avgöra vilket adressfält som ser mest inbjudande ut och som inger mest förtroende:

The planned change in the Chrome address bar

Uppdateringen som gör det extra synligt kommer att lanseras i juli. Således dags att agera redan nu!

Detta är givetvis inte det enda skälet till att säkra kommunikationen mellan besökare och webbserver. Alla företagare som inte sovit under en sten de senaste åren bör åtminstone ha hört akronymet GDPR, den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj och gäller för ”alla” som har något med EU att göra. GDPR innebär också att ni som informationsinsamlare har ett åtagande om att uppgifterna samlas in på ett tryggt sätt och inte hamnar i orätta händer. Med ett SSL-certifikat på hemsidan krypteras trafiken, vilket alltså är en nödvändighet om ni uppmanar besökarna att lämna personlig information. Det kan exempelvis vara kontaktformulär, att skriva upp sig på nyhetsbrev eller kundportaler. Vi kan analysera era behov och ge förslag på lösningar.

När vi ändå är inne på det här med GDPR så är det lika bra att upplysa om en annan viktig aspekt som hänger ihop med era domäner. Många företag är rådvilla inför den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft om drygt en månad. Ju mer man gräver i det desto fler saker är det som man behöver ta hänsyn till. Oavsett om man vill det eller inte så tvingas man att fundera över hur personliga uppgifter användas och sparas, samt kartlägga vad som händer med uppgifterna efter det att man samlat in dem. Även om kund- och leverantörsregister ofta innefattas i den grundläggande analysen kan det vara lätt att glömma bort att det kan förekomma personliga uppgifter på många andra ställen.

Ett exempel är i ägardatabaserna till era olika Internetdomäner. I vissa fall är det specifika anställda som står som kontaktpersoner och i andra fall kan det till och med vara före detta anställda, vilket givetvis inte är optimalt ur ett GDPR-perspektiv. Vidare är innehavaren enligt ICANNs regelverk  skyldig att alltid ha uppdaterade ägaruppgifter på sina domäner, vilket också är ett skäl att se över hur det ser ut. Vi kan givetvis hjälpa er att gå igenom era portföljen och hitta de domäner som behöver korrigeras. Kontakta oss för en genomgång.