Tullverket har nyligen släppt en rapport över ingripanden under 2015, som brandnews.se tittat närmare på. Totalt gjordes över 240 ingripanden och de stoppade ca 58000 piratkopierade artiklar. Motsvarande siffror för hela EU var 40 miljoner stoppade piratkopior till ett sammanlagt värde av 6,5 miljarder kronor. Notera att detta bara är en liten del av alla piratkopior då vi kan gissa att merparten passerar tullens nät och orsakar markant minskade intäkter för rättighetsinnehavarna. Även om siffrorna är stora är det faktiskt en minskning jämfört med tidigare år, både på nationell nivå och på EU-nivå.

En intressant slutsats i rapporten är att nästan alla ingripanden sker efter rättighetsinnehavaren själv har lämnat in en ansökan om ingripande. De senaste fem åren har denna siffra pendlat mellan 96,9 och 98,3 procent. Detta visar att det är i mångt och mycket upp till företagen själva att ha koll på eventuella piratkopior. Det ställer också krav på företagen att ha giltiga EU-varumärken. Inte mindre än 66,8 procent av alla kopior inkräktade nämligen på EU-varumärken vilket gör det betydligt enklare att få bort dem från marknaden.

Känner ni att ni har full koll på era varumärkesregistreringar? Vet ni vilka av era produkter som kopieras på internet? Kontakta oss så kan vi lägga upp både en varumärkesstrategi och lämpliga bevakningar.