fire-alarm-319851-mAlla företag idag har ett eller flera varumärken, oavsett om de är registrerade i något varumärkesregister eller inte. Det finns således vissa namn som är väldigt viktiga för verksamheten; det kan vara företagsnamnet, namn på produkter, branschord eller andra namn som av olika anledningar inneburit att man registrerat domäner med just dessa lydelser. Dessvärre innebär inte det ensamrätt på namnen. Det finns som bekant mängder med olika toppdomäner och det kommer nya i princip varje dag, dessutom är det väldigt lätt att registrera någon annans namn och lägga till ett förled eller efterled och således hitta lediga domäner. Att sikta in sig själv på att kontrollera alla tänkbara varianter på de sina varumärken blir alltså snabbt ohållbart. Bättre är då att tänka efter före och utarbeta en strategi för vilka lydelser som är aktuella under vilka toppdomäner och därefter komplettera med en bevakningstjänst som möjliggör att snabbt upptäcka eventuella andra intrång.

ABE Partners har en väldigt effektiv lösning för varumärkesövervakning som täcker in de flesta toppdomäner, inklusive landsdomänerna och alla toppdomäner i det nya toppdomänsprogrammet. Till skillnad från exempelvis Trademark Clearinghouse som endast fokuserar på de nya toppdomänerna och exakta lydelsen kan vår Brand Monitortjänst även hitta intrång under de befintliga toppdomänerna och där söktermen endast utgör en del av det registrerade domännamnet. Tjänsten förutsätter heller inte att söktermen är ett registrerat varumärke utan det går utmärkt att hålla koll på intressanta branschord och även konkurrenter. Detta är således ett ypperligt komplement till era befintliga domäner och kommer dessutom att löpande ge er värdefull information om de valda söktermerna. Som vanligt hjälper vi er att analysera resultaten, eftersom vi tror att ni är mer intresserade av lösningarna än problemen. Kontakta oss för mer information.