coffe-beans-1438718-1-mVi har tidigare noterat att de nya toppdomänerna indexeras bra av sökmotorerna och nu nås vi av nyheten att ett väl valt domännamn även kan innebära en plats på Googles förstasida. Som många känner till är en sådan placering hett eftertraktad av alla marknadsförare och SEO-experter. Vi är många som inte går vidare till sida två om förstasidan inte innehöll något intressant, utan snarare ändrar sökterm. Att det nu blir tydligt att Google även indexerar utifrån själva toppdomänen öppnar nya möjligheter till kortare domännamn och effektivare sökmotorsoptimering.

För hela New gTLD Program innebär detta naturligtvis en stor fördel. Det har tidigare varit väldigt svårt att förklara vad som egentligen varit så bra med att äga domännamn under de nya toppdomänerna. Priset har ofta varit relativt högt för registreringarna och förnyelserna, och kännedomen om de nya toppdomänerna är fortfarande väldigt låg, framförallt bland slutkunderna. Nu kan man se en tydligt fördel och i takt med att fler och fler företag utnyttjar detta kommer vi att få se fler och fler ”nya” domäner på Googles förstasida vilket självfallet kommer att öka både kännedomen och förtroendet hos konsumenterna. Det kommer givetvis inte ske över en natt men vi gissar att medvetenheten och användandet av de nya toppdomänerna i alla fall kommer att öka väsentligt under 2015.

Som vi tidigare varit inne på bör man betrakta de nya toppdomänerna som en möjlighet och fokusera på generiska ord som kan hjälpa en i marknadsföringen och sökmotorsoptimeringen, istället för att se dem som en nödvändighet och ”skydda” alla företagsnamn och varumärken. Fokusera även på själva toppdomänen i sig och välj ut de som är relevanta för er bransch och överensstämmer med var era kunder kan tänkas söka på. Följ dessutom upp resultaten genom statistikanalyser och kontrollera sökmotorsplaceringen, och arbeta med domänportföljen som ett levande instrument. Kontakta oss för mer information och för att höra hur vi kan hjälpa er att dra fördel av dessa nya möjligheter.