Efter lite stiltje på nyhetsbloggen är vi åter igen tillbaka. Denna gång djupdyker vi tillsammans med Domainincite i ett återkommande ämne som ligger oss varmt om hjärtat. Det handlar så klart om de nya toppdomänsprogrammet och framför allt de nya toppdomänerna som är resultatet av programmet. I nuläget finns det enligt ntldstats.com över 22 miljoner registreringar under dessa toppdomäner och .xyz toppar allt jämnt listan med dryga 6 miljoner domäner. Detta låter ju faktiskt imponerande, men som vanligt är siffrorna uppblåsta av spekulerande kineser, gratisdomäner och marknadskampanjer där domännamnsregistreringar säljs för $0.01 dollar.

När vi nu ska titta lite närmare på de nya toppdomänerna lånar vi Domainincite.com:s vinkling och väljer att utreda hur de har gått för alla av de redan lanserade toppdomänerna. För att få en rättvisande bild över utvecklingen har vår källa valt att plocka bort alla DotBrand, dvs toppdomäner som överensstämmer med ansökandens egna varumärken, och alla toppdomäner som funnits mindre är 15 månader, då dessa endast kan visa en uppgång på grund av registrerings- och karantäntiden. Genom att analysera antalet zonfiler (som förvisso inte behöver vara samma sak som antalet registrerade domäner) har de funnit följande:

  • 28,9 % hade färre registreringar den 1 juni än de hade 30 dagar tidigare
  • 31,1 % hade färre registreringar den 1 juni än de hade 90 dagar tidigare
  • 22,7 % hade färre registreringar den 1 juni än de hade 366 dagar tidigare
  • 10,4 % hade färre registreringar vid samtliga ovan jämförelsepunkter

Siffrorna i sig är kanske inte så förvånande med tanke på att det nya toppdomänsprogrammet omfattar ca 1400 nya toppdomäner och det är helt enkelt orimligt att alla ska lyckas att växa, på samma vis som att alla aktier inte ökar i värde. Som varumärkesinnehavare kan det dock vara viktigt att känna till hur de intressantaste toppdomänerna för den egna branschen utvecklas, för att säkerställa att man satsar sina pengar på rätt häst. Då är det ju tur att det finns ett enklare alternativ!

ABE Partners – Domänvärldens Harry Boy

Trevlig helg!

Hans