Stort tryck när .SHOP öppnade dörrarna

Stort tryck när .SHOP öppnade dörrarna

Precis som många misstänkte blev det stort tryck på den nya toppdomänen .shop när den blev tillgänglig för den breda massan i måndags. 40.000 domäner registrerades de första 30 minuterna. GMO Registry som slantade upp dryga 40 miljoner dollar för privilegiet att driva...
Håll koll på adressen

Håll koll på adressen

Peter Forsman, IIS-örat mot bedrägerirälsen, vill återigen göra oss uppmärksamma på tveksamma krumelurers tillvägagångssätt när det handlar om att tillskansa sig andras pengar i moralens och lagens gråzon. Vi vill givetvis göra vårt för att bidra till en ökad...