Google läser coffee.club som Coffee Club

Vi har tidigare noterat att de nya toppdomänerna indexeras bra av sökmotorerna och nu nås vi av nyheten att ett väl valt domännamn även kan innebära en plats på Googles förstasida. Som många känner till är en sådan placering hett eftertraktad av alla marknadsförare...

Maintaining control of your trademarks

Nowadays every corporation uses one or several brands, which may or may not be registered officially. All these names are of great importance for the company’s daily operation; the name of the company, product names, important words within the company’s particular...

Håll koll på era varumärken

Alla företag idag har ett eller flera varumärken, oavsett om de är registrerade i något varumärkesregister eller inte. Det finns således vissa namn som är väldigt viktiga för verksamheten; det kan vara företagsnamnet, namn på produkter, branschord eller andra namn som...

Chinas own XYZ?

Just recently, the curve of registered domains in the new top domain program suddenly peaked drastically. From a linear consistency it jumped from roughly 3,7 million registrations to 4 million within a few days, and the top ten now includes a new top domain....

Kina får en egen XYZ

Helt plötsligt noterade vi ett hopp i kurvan över antalet registrerade domäner i det nya toppdomänsprogrammet. Från att ha varit ganska linjär gjorde kurvan ett hopp från ca 3,7 miljoner registreringar till ca 4 miljoner inom loppet av några dagar och vi såg en ny...

Hur Donuts ser på 2015

Donuts är den största aktören i det nya toppdomänsprogrammet med över 300 ansökta toppdomäner, och är således tongivande och till stor del delaktiga i den eventuella framgång programmet kommer att få. Även om man från sidlinjen ännu inte sett så mycket av denna...